PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-041
91 51 3 160 311-9    PL-PKPC
91 51 3 160 312-7    PL-PKPC

112E-041 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R604.03.2003ZT Zduńska Wola Karsznice
R713.08.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R830.11.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice