PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-040
91 51 3 160 309-3    PL-PKPC
91 51 3 160 310-1    PL-PKPC

ET42-40 / 1981
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 22.05.2002 ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R7 31.07.2012 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R8 01.10.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli