PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-040
91 51 3 160 309-3    PL-PKPC
91 51 3 160 310-1    PL-PKPC

112E-040 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R622.05.2002ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R731.07.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R801.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice