PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-039
91 51 3 160 307-7    PL-PKPC
91 51 3 160 308-5    PL-PKPC

112E-039 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R726.03.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R830.06.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice