PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-038
91 51 3 160 305-1    PL-PKPC
91 51 3 160 306-9    PL-PKPC

112E-038 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R619.08.2002ZNTKiM Gdańsk
R727.02.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R830.06.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice