PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-037
91 51 3 160 303-6    PL-PKPC
91 51 3 160 304-4    PL-PKPC

112E-037 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R728.01.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.05.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice