PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-036
91 51 3 160 301-0    PL-PKPC
91 51 3 160 302-8    PL-PKPC

112E-036 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P4/7 R?30.06.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R?31.08.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice