PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-35
91 51 3 160 299-6    PL-PKPC
91 51 3 160 300-2    PL-PKPC

112E-035 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R625.10.2004ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R731.12.2013PKP CARGO TABOR Karsznice