PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-034
91 51 3 160 297-0    PL-PKPC
91 51 3 160 298-8    PL-PKPC

ET42-34 / 1981
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R7 29.12.2006 ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R8 29.02.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli