PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-034
91 51 3 160 297-0    PL-PKPC
91 51 3 160 298-8    PL-PKPC

112E-034 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R729.12.2006ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R829.02.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice