PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-032
91 51 3 160 295-4    PL-PKPC
91 51 3 160 296-2    PL-PKPC

112E-032 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R525.02.2005ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R608.12.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice