PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-031
91 51 3 160 079-2    PL-PKPC
91 51 3 160 080-0    PL-PKPC

112E-031 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R619.07.2002ZNTKiM Gdańsk
R709.11.2007ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R828.02.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice