PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-030
91 51 3 160 077-6    PL-PKPC
91 51 3 160 078-4    PL-PKPC

112E-030 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R730.10.2007ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.12.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice