PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-029
91 51 3 160 075-0    PL-PKPC
91 51 3 160 076-8    PL-PKPC

112E-029 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R707.07.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R829.09.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice