PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-028
91 51 3 160 073-5    PL-PKPC
91 51 3 160 074-3    PL-PKPC

112E-028 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R620.05.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R728.11.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice