PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-027
91 51 3 160 071-9    PL-PKPC
91 51 3 160 072-7    PL-PKPC

112E-027 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R717.12.2007ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R818.09.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice