PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-026
91 51 3 160 069-3    PL-PKPC
91 51 3 160 070-1    PL-PKPC

112E-026 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R630.03.2001ZT Zduńska Wola Karsznice
R704.04.2006ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R831.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice