PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-025
91 51 3 160 067-7    PL-PKPC
91 51 3 160 068-5    PL-PKPC

112E-025 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R613.12.2002ZNTKiM Gdańsk
R725.09.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.12.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice