PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-24
91 51 3 160 065-1    PL-PKPC
91 51 3 160 066-9    PL-PKPC

112E-024 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R730.04.2004ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R816.09.2013PKP CARGO TABOR Karsznice