PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-023
91 51 3 160 063-6    PL-PKPC
91 51 3 160 064-4    PL-PKPC

112E-023 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R628.09.2001ZT Zduńska Wola Karsznice
R731.03.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.07.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice