PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-022
91 51 3 160 061-0    PL-PKPC
91 51 3 160 062-8    PL-PKPC

112E-022 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R729.07.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.10.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice