PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-021
91 51 3 160 059-4    PL-PKPC
91 51 3 160 060-2    PL-PKPC

112E-021 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R723.12.2005ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R831.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice