PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-020
91 51 3 160 057-8    PL-PKPC
91 51 3 160 058-6    PL-PKPC

112E-020 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R620.10.2000ZT Zduńska Wola Karsznice
R707.10.2005ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R828.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice