PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-019
91 51 3 160 055-2    PL-PKPC
91 51 3 160 056-0    PL-PKPC

112E-019 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R712.10.2007ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.03.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice