PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-018
91 51 3 160 053-7    PL-PKPC
91 51 3 160 054-5    PL-PKPC

112E-018 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R710.06.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R823.10.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice