PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-017
91 51 3 160 051-1    PL-PKPC
91 51 3 160 052-9    PL-PKPC

112E-017 / 1980
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R718.03.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R808.08.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice