PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-016
91 51 3 160 049-5    PL-PKPC
91 51 3 160 050-3    PL-PKPC

112E-016 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R716.10.2006ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R831.01.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice