PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-015
91 51 3 160 047-9    PL-PKPC
91 51 3 160 048-7    PL-PKPC

112E-015 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P4/7 R830.09.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R930.11.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice