PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-014
91 51 3 160 045-3    PL-PKPC
91 51 3 160 046-1    PL-PKPC

112E-014 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R728.06.2005ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R830.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice