PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-013
91 51 3 160 043-8    PL-PKPC
91 51 3 160 044-6    PL-PKPC

112E-013 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.02.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R?31.05.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice