PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-012
91 51 3 160 041-2    PL-PKPC
91 51 3 160 042-0    PL-PKPC

112E-012 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R628.03.2002ZT Zduńska Wola Karsznice
R710.01.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R828.04.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice