PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-011
91 51 3 160 039-6    PL-PKPC
91 51 3 160 040-4    PL-PKPC

112E-011 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R724.07.2006ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R830.04.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice