PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-010
91 51 3 160 037-0    PL-PKPC
91 51 3 160 038-8    PL-PKPC

112E-010 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P4/7 R831.10.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R931.12.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice