PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-009
91 51 3 160 035-4    PL-PKPC
91 51 3 160 036-2    PL-PKPC

112E-009 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P4/7 R831.01.2013PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R929.03.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice