PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-008
91 51 3 160 033-9    PL-PKPC
91 51 3 160 034-7    PL-PKPC

112E-008 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R724.10.2007ZNTKiM Gdańsk