PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-07
91 51 3 160 031-3    PL-PKPC
91 51 3 160 032-1    PL-PKPC

112E-007 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.10.1983ZNTK Lubań
S106.11.1986MD Karsznice
R210.07.1989MD Karsznice
R411.02.1993MD Karsznice
R501.07.1996ZT Zduńska Wola Karsznice
R631.12.1999ZT Zduńska Wola Karsznice
R708.03.2004ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R819.04.2013PKP CARGO TABOR Karsznice