PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-005
91 51 3 160 027-1    PL-PKPC
91 51 3 160 028-9    PL-PKPC

112E-005 / 1979
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R701.06.2004ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R830.04.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R906.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice