PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-001
91 51 3 160 021-4    PL-PKPC
91 51 3 160 022-2    PL-PKPC

ET42-1 / 1978
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R7 14.06.2007 ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R8 31.07.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli