PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-001
91 51 3 160 021-4    PL-PKPC
91 51 3 160 022-2    PL-PKPC

112E-001 / 1977
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R714.06.2007ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.07.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice