PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-410
91 51 1 140 093-2    PL-PKPIC

303E-310 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.1991ZNTK Oleśnica
R?20.11.1995ZNTK Oleśnica
R?21.02.2001ZNTK Oleśnica
G125.09.2003ZNTK Nowy Sącz
1R106.09.2007CM Kraków
1R231.03.2010ZNTK Oleśnica
1R314.11.2012PESA Bydgoszcz
1P4/419.07.2017BZG Gdynia