PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-200
91 51 3 160 293-9    PL-PKPC
91 51 3 160 294-7    PL-PKPC

203E-200 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.06.2001ZT Zduńska Wola Karsznice
R?12.11.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.
A30.06.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.