PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-199
91 51 3 160 291-3    PL-PKPC
91 51 3 160 292-1    PL-PKPC

203E-199 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R522.10.2005ZNTKiM Gdańsk
R631.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.