PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-197
91 51 3 160 287-1    PL-PKPC
91 51 3 160 288-9    PL-PKPC

203E-197 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R502.02.2007ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M28.04.2017PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.