PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-196
91 51 3 160 285-5    PL-PKPC
91 51 3 160 286-3    PL-PKPC

203E-196 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R405.02.2004ZNTKiM Gdańsk
R509.05.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.