PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-194
91 51 3 160 281-4    PL-PKPC
91 51 3 160 282-2    PL-PKPC

203E-194 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R421.06.2001ZNTK Oleśnica
R526.11.2008ZNTKiM Gdańsk