PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-193
91 51 3 160 279-8    PL-PKPC
91 51 3 160 280-6    PL-PKPC

203E-193 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.05.2001ZNTK Oleśnica
R513.03.2009ZNTKiM Gdańsk