PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-191
91 51 3 160 275-6    PL-PKPC
91 51 3 160 276-4    PL-PKPC

203E-191 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R406.10.2001ZNLE Gliwice