PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-190
91 51 3 160 019-8    PL-PKPC
91 51 3 160 020-6    PL-PKPC

203E-190 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R429.04.2003ZNTK Oleśnica
R530.04.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.