PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-189
91 51 3 160 273-1    PL-PKPC
91 51 3 160 274-9    PL-PKPC

203E-189 / 1983
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R401.03.1999MT Skarżysko-Kamienna
R527.02.2006ZNTKiM Gdańsk
R619.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.