PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-188
91 51 3 160 017-2    PL-PKPC
91 51 3 160 018-0    PL-PKPC

203E-188 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R425.02.2000ZT Zduńska Wola Karsznice
R530.06.2008ZNTK Oleśnica