PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-184
91 51 3 160 267-3    PL-PKPC
91 51 3 160 268-1    PL-PKPC

203E-184 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R409.05.2001ZNTK Oleśnica
R531.01.2008ZNTK Oleśnica