PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-183
91 51 3 160 265-7    PL-PKPC
91 51 3 160 266-5    PL-PKPC

203E-183 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R521.08.2007ZNTK Oleśnica