PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-181
91 51 3 160 263-2    PL-PKPC
91 51 3 160 264-0    PL-PKPC

203E-181 / 1982
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R401.09.2000CM Skarżysko-Kamienna
R509.03.2007ZNTKiM Gdańsk